Silvestr Szabó - foto natura Silvestr Szabó - foto natura Silvestr Szabó - foto natura
A / B / C / D / E / F / G / H / CH / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z
název zvuk
Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala)
Kajka mořská (Somateria mollissima)
Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra)
Kalous pustovka (Asio flammeus)
Kameňáček pestrý (Arenaria interpres)
Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
Káně rousná (Buteo lagopus)
Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus)
Kočka divoká (Felis sylvestris)
Koliha malá (Numenius phaeopus)
Koliha velká (Numenius arquata)
Konopka obecná (Carduelis cannabina)
Konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris)
Kormorán chocholatý (Phalacrocrax aristotelis)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera)
Křivka obecná (Loxia curvirostra)
Křivka velká (Loxia pytyopsittacus
Kukačka chocholatá (Clamator glandarius)
Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
Kulík hnědý (Charadrius morinellus)
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus)
Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Kuna lesní (Martes martes /L./)

Veškerá práva vyhrazena, jakékoliv použití zde zveřejněných zvuků podléhá písemnému souhlasu autora! Copyright © Pavel Pelz